Kontakt:

 Obecný úrad

Rudňany 234
053 23 Rudňany

+421 53 4499102

e-mail: obec@rudnany.sk

www.rudnany.ocu.sk

IČO: 00329533

DIČ: 2020717842

banka

VÚB, a.s., Spišská Nová Ves
Č. ú. 24120592/0200

Anketa:

Používam internet:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Základná škola

riaditeľ:  Anna OGURČÁKOVÁ, Mgr.

tel.: +421 53 4499105

Stránka školy: http://zsrudnany1.edupage.org/

I keď história školstva v Rudňanoch siaha až do prvej polovice 19. storočia (do roku 1825), rozvoj školstva nastal až tridsiatich rokoch a po druhej svetovej vojne.

Budovu základnej školy otvorili v roku 1936 (tzv. stará škola). V roku 1955 bola odovzdaná do užívania budova novej základnej školy.

V rokoch 2009 až 2010 bola základná škola zrekonštruovaná z fondov Európskeho spoločenstva na základe schválenej žiadosti o NFP22110120235 v rámci Regionálneho operačného programu –infraštruktúra vzdelávania, názov projektu „Rekonštrukcia, modernizácia, nadstavba a zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Rudňany.“

V budove ZŠ tak boli vytvorené vhodné podmienky pre úspešné vzdelávanie našich žiakov.Čože je to päťdesiatka?

Písal sa rok 1956, keď žiaci po prvýkrát zasadli do lavíc ZŠ – Rudňany. Uplynulo odvtedy už 50 krásnych rokov. 50 rokov, počas ktorých sa tu vystriedalo množstvo žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov.
Mnohým ostalo v mysli množstvo prešantených prestávok, napätých chvíľ pri skúšaní, spomienok na učiteľov i ostatných pracovníkov. Tie v detskej duši určite zanechali pečať na celý život.
16. 6. 2006 naša škola už od rána čakala vo vynovenom šate na svojich hostí. Keďže je jubileum vďačnou príležitosťou na oprášenie starých spomienok, na obnovenie možno už zabudnutých tvárí, pozvanie na toto stretnutie prijalo vyše 120 bývalých učiteľov i žiakov, či súčasných predstaviteľov samosprávy. Okrem nich sa tejto slávnosti zúčastnilo viac ako 390 terajších žiakov a na oslavy sa prišli samozrejme pozrieť aj obyvatelia našej obce.
Pre všetkých bol pripravený bohatý kultúrny program, ktorí pripravili žiaci tejto školy. No a nielen pre nich bol odmenou aj koncert Tomáša Bezdedu, ktorý s nami a s našou školou strávil príjemné dopoludnie.
Našu milú slávnosť otvorili mažoretky. Svoje dojímavé príhovory predniesli pani riaditeľka A. Ogurčáková, pán zástupca S. Antal i pán starosta obce Rudňany M. Blišťan. Nasledovalo slávnostné odovzdávanie cien – Cena starostu obce, ktorú udelili učiteľom za ich dlhoročnú a obetavú prácu na pôde tejto ZŠ.

Medzi odmenenými boli:
V. Tatarková
M. Mihoková
A. Sirková
A. Košíková
A. Mruk

Cenu IN MEMORIAM získali:
A. Falatková
Š. Gábriš
J. Slivka
J. Dinda

A cenu dokonca získala aj naša oslávenkyňa, pán starosta udelil: Cenu starostu obce pre Základnú školu Rudňany pri príležitosti 50 rokov vzniku školy.

Po týchto slávnostných chvíľach nasledoval spomínaný kultúrny program našich terajších žiakov. Ich odmenou boli sladké prekvapenia v podobe cukrovej vaty a sladkých balíčkov. Neskôr vystúpil aj Tomáš Bezdeda.... Zatiaľ, čo sa deti zabávali pri zvukoch disko hudby, naši hostia prijali pozvanie starostu obce na posedenie pri slávnostnom obede. V tento deň spomienky mnohých zablúdili do ďalekej minulosti, v ktorej oživili osobnosti, ktoré kedysi stáli za katedrou, či sedeli v školských laviciach. Všetci pozvaní využili jedinečnú možnosť pospomínať si na krásne a bezstarostné roky detstva, na stretnutia so známymi, bývalými učiteľmi a spolužiakmi. A čo dodať na záver? Povedané ústami pani riaditeľky:

„Architekt vie, že ak stavia presne, budova bude stáť stáročia. My učitelia vieme, že ak staviame s láskou a pravdou, to čo postavíme vydrží naveky. Sme vďační rodičom, že do našich rúk zverujú to, čo im je najcennejšie - svoje deti.“
Zaželajme teda ešte raz našej škole ďalších 50 šťastných a úspešných rokov.